Tijdpad actualisatie examenprogramma's natuurwetenschappelijke vakken

Redactie Geplaatst op 12 april 2024

De vakvernieuwingscommissie natuurwetenschappelijke vakken werkt aan een uitdagende opdracht: het actualiseren van de examenprogramma’s van vijf vakken (biologie, natuurkunde, scheikunde, O&T en NLT) voor zowel vmbo, havo als vwo. In totaal gaat het om zeventien examenprogramma’s. Een belangrijk extra aandachtspunt voor de commissie is dus zorgen voor samenhang tussen alle vakken en de verschillende schoolsoorten en leerwegen en tegelijkertijd de eigenheid van de verschillende vakken in de programma’s verankeren

De commissie is erin geslaagd een gezamenlijk raamwerk op te stellen, waarin de inhoud van de verschillende vakken is afgestemd en vakspecifieke accenten duidelijk naar voren komen. De reacties hierop vanuit advieskring en experts zijn positief. Tegelijkertijd is samen met de advieskring de conclusie getrokken dat de differentiatie tussen de verschillende schoolsoorten en leerwegen en met name de eigenheid van het vmbo daarin extra aandacht verdient. Bovendien is het lastig gebleken om via de advieskring voldoende feedback op te halen vanuit vmbo en mbo. De mate waarin de eindtermen aansluiten bij de visie op en doelen voor het vmbo en de doorlopende lijn naar het mbo én naar het havo vraagt dus om een nadere uitwerking.

Om dit zorgvuldig te doen, is er meer tijd en afstemming nodig. Het ministerie van OCW heeft op advies van SLO besloten om de tijdsplanning aan te passen, juist omdat voor deze vakken de actualisatie van de examenprogramma’s voor het vmbo het hardst nodig is. Concreet betekent dit dat SLO het volgende tussenproduct niet in april maar in juli 2024 oplevert. Zo kan de vakvernieuwingscommissie, in samenwerking met de advieskring, gericht activiteiten en bijeenkomsten hiervoor organiseren. De conceptexamenprogramma’s natuurwetenschappelijke vakken worden uiterlijk in december 2024 opgeleverd.

Wil je dit Delen?

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken