Welkom op het platform actualisatie examenprogramma's maatschappijleer!

Via dit platform blijf je op de hoogte van de actualisatie van de examenprogramma’s maatschappijleer. Een vakvernieuwingscommissie zal hier de komende twee jaar mee bezig gaan. Deze vakvernieuwingscommissie bestaat uit leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts. Zij stellen zich graag aan je voor.


We delen hier vorderingen in het proces en bredere ontwikkelingen die daarvoor relevant zijn. Ook vind je hier de startnotitie burgerschap, delen vakgenoten en andere experts hun inbreng en vind je webinars. Je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrief.

Examenprogramma's voor maatschappijleer: hoe doen we dat?

updates uit het vak

Bekijk alle updates

waar staan we nu?

fase 1: Examenprogramma's
fase 2: Beproeven kwaliteit examenprogramma's
fase 3: Uitwerking van schoolexaminering
fase 4: Uitwerking van de centrale examinering
assets/illustrations/fase

Fase 1 : In uitvoering

Examenprogramma's maatschappijleer
De vakvernieuwingscommissie buigt zich de komende twee jaar over de actualisatie van de examenprogramma's maatschappijleer. Dat doen zij in vijf belangrijke stappen en bij iedere stap levert de vakvernieuwingscommissie een tussenproduct op.
Lees verder

Fase 2

Beproeven kwaliteit examenprogramma's
De opgeleverde conceptexamenprogramma's wordt gevalideerd en waar nodig bijgesteld.
Lees verder

Fase 3

Uitwerking van schoolexaminering
SLO maakt samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en toetsexperts handreikingen die scholen handvatten bieden bij de vormgeving van schoolexamens. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor deze schoolexamens.
Lees verder

Fase 4

Uitwerking van de centrale examinering
Op dit moment kent maatschappijleer geen centraal examen en dus ook geen syllabi, waarin de eindtermen nader worden gespecificeerd.
Lees verder
fase 1 : Examenprogramma's
Examenprogramma's maatschappijleer
De vakvernieuwingscommissie buigt zich de komende twee jaar over de actualisatie van de examenprogramma's maatschappijleer. Dat doen zij in vijf belangrijke stappen en bij iedere stap levert de vakvernieuwingscommissie een tussenproduct op.
Lees verder
fase 2 : Beproeven kwaliteit examenprogramma's
Beproeven kwaliteit examenprogramma's
De opgeleverde conceptexamenprogramma's wordt gevalideerd en waar nodig bijgesteld.
Lees verder
fase 3 : Uitwerking van schoolexaminering
Uitwerking van schoolexaminering
SLO maakt samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en toetsexperts handreikingen die scholen handvatten bieden bij de vormgeving van schoolexamens. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor deze schoolexamens.
Lees verder
fase 4 : Uitwerking van de centrale examinering
Uitwerking van de centrale examinering
Op dit moment kent maatschappijleer geen centraal examen en dus ook geen syllabi, waarin de eindtermen nader worden gespecificeerd.
Lees verder

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen

blijf op de hoogte

Via dit platform blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de actualisatie van de examenprogramma's maatschappijleer. Je krijgt updates over vorderingen in het proces en je kunt webinars terugkijken. Ook kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Op de website van SLO is actuele informatie over het proces te vinden.

Aanmelden nieuwsbrief