Blog Lennart Schra: “Het was leuker dan gedacht!”

Redactie Geplaatst op 28 juni 2023


Gedurende twee jaar werken vakvernieuwingscommissies aan het actualiseren van de examenprogramma’s. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Voor welke uitdagingen staan zij? In deze blogserie schrijven leden van de vakvernieuwingscommissie over wat zij meemaken tijdens dit bijzondere proces. Deze keer: Lennart Schra, docent maatschappijleer op het Meander College en lid van de vakvernieuwingscommissie maatschappijleer.

Leerlingen zijn soms blij verrast na een les, een simulatiespel of excursie. Aan jou als docent vertellen ze na afloop dat ze er vooraf geen zin in hadden, maar dat het leuker was dan verwacht. ‘Leuk zijn’ is niet de norm voor onderwijs en helemaal niet een uitgangspunt van de vakvernieuwingscommissie maatschappijleer, maar het is wel een prettige bijkomstigheid natuurlijk.


Examenprogramma’s met andere vaardigheden

In de geactualiseerde examenprogramma’s vragen we ook andere vaardigheden van leerlingen dan nu. Werkwoorden als herkennen, beschrijven en vergelijken komen nu veel voor in de eindtermen. Vmbo-kandidaten moeten nu bijvoorbeeld vormen van macht herkennen en zullen dat in de geactualiseerde eindtermen ook nog moeten kunnen. Maar we gaan straks ook van leerlingen vragen om iets aan te tonen, af te wegen of te voorspellen.


Het geactualiseerde programma moedigt leerlingen aan tot actie. Dat komt niet alleen door de gevraagde handelingen maar ook vanwege het feit dat we – zoals het er nu naar uitziet – een vorm van handelen voorstellen in het raamwerk. Dat kan handelen zijn in een werkvorm of simulatiespel maar ook door gesprekken met anderen. Leerlingen verplaatsen zich bijvoorbeeld in een ander. Niet om het daar mee eens te zijn of om zich te schikken, maar om zo beter te begrijpen wat een ander beweegt en waarom iemand iets vindt. En ja, voor volwassen burgers zouden zulke lessen ook nuttig kunnen zijn.


Hoe we werken aan de geactualiseerde examenprogramma’s

Waar komt de verzorgingsstaat terug? Hoe geven we digitale geletterdheid een plek? Deze vragen leiden tot goede discussies in de vakvernieuwingscommissie. We hebben verschillende achtergronden en taken, zo zijn er docenten vmbo, docenten havo en vwo, lerarenopleiders, curriculumexperts en een proces-begeleider. Allen met hun eigen expertise. De ene keer denk je met een lerarenopleider na over internationalisering en voor een andere tweedaagse bereid je je met docenten voor op sociologische vraagstukken voor het nieuwe programma. Ook inhoudelijk worden we bijgeschoold door lezingen van experts.


Welke plek wil je innemen in de samenleving?

Net als nu gaan we leerlingen leren hoe mensen samenleven en hoe de maatschappij wordt ingericht en bestuurd. Maar tegelijk zal er iets veranderen, omdat we andere handelingen van leerlingen verwachten. Leerlingen zullen meer dan nu uitgedaagd worden om na te denken over de plek die ze in de samenleving in willen nemen. Zodat leerlingen opnieuw zullen zeggen ‘het was leuker dan gedacht’.

Wil je dit Delen?

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken