Berenice Michels

Berenice Michels

Contactinformatie

Berenice Michels

Procesregisseur

Mijn naam is Berenice Michels. Ik werk aan de Universiteit Utrecht als directeur van het VO-HO netwerk U-Talent. Ik heb hiervoor ruim 10 jaar gewerkt als natuurkundedocent en 10 jaar als leerplanontwikkelaar exacte vakken bij SLO. Het zoeken naar en vormgeven van samenhang tussen de verschillende natuurwetenschappelijke vakken is altijd een van mijn drijfveren geweest, als docent en later bij SLO.


Ik werkte bij SLO tijdens de laatste grotere herziening van de examenprogramma’s havo/vwo voor de natuurwetenschappelijke vakken. Ik ben intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van NLT. Ook werkte ik aan het op elkaar afstemmen van de verschillende vernieuwingstrajecten. We hebben toen grote stappen gezet, waarbij ik mij realiseerde dat afstemming beter gaat als er gewerkt wordt met één commissie met een gezamenlijk doel. Ook miste ik de aansluiting met het vmbo in het laatste herzieningtraject.


Door mijn ervaring ben ik zeer gemotiveerd om in het huidige traject de vakvernieuwingscommissie te begeleiden bij het ontwikkelen van actuele en samenhangende examenprogramma’s voor alle natuurwetenschappelijke vakken op alle schoolniveaus.

Ik woon in Wageningen met mijn man. Wij hebben vier dochters, waarvan de twee jongsten nog op de middelbare school zitten.