Tom Drukker

Tom Drukker

Contactinformatie

Tom Drukker

Docent havo/vwo

Als socioloog heb ik grote belangstelling voor de wisselwerking tussen persoonlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Beide processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De capaciteiten van individuen geven mede vorm aan de samenleving en de samenleving geeft richting aan de vorming van het individu. Het onderwijs heeft de opdracht om van deze vicieuze cirkel een opwaartse spiraal te maken.


Bij het vak maatschappijleer komt deze wisselingwerking bij uitstek samen. Wij leiden leerlingen op tot mondige deelnemers aan het maatschappelijke leven en zij geven vorm aan de samenleving van de toekomst. Wat moeten leerlingen kennen, kunnen en willen om een eigen weg te kunnen vinden in de maatschappij? Hoe bereiden we hen voor om onderbouwde keuzes te kunnen maken bij maatschappelijke kwesties?


Sinds 2010 ben ik werkzaam als leraar maatschappijleer en maatschappijwetenschappen in de bovenbouw van het havo en vwo, waarbij deze vragen een centrale rol spelen. Daarnaast ben ik altijd actief geweest op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Het overbruggen van de kloof tussen beide en het verbinden van de wetenschappelijke grondigheid en de praktische relevantie en bruikbaarheid zijn hierbij mijn belangrijkste drijfveren. Hierbij werk ik graag holistisch en systematisch onder het motto “Als je het deel niet in het geheel ziet, zie je het deel in het geheel niet”.


Ik hoop hiermee in de vakvernieuwingcommissie voor maatschappijleer een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een goed onderbouwd en coherent programma voor het vak.