Luuk Kampman

Luuk Kampman

Contactinformatie

Luuk Kampman

Curriculumexpert

Ik ben curriculumontwikkelaar bij SLO en werk voor de afdeling voortgezet onderwijs. Daar houd ik me voornamelijk bezig met burgerschapsonderwijs en de ontwikkelingen daaromtrent. Ik ben betrokken als curriculumexpert bij de actualisatie van de examenprogramma's maatschappijleer, maar ik werk ook samen met collega’s van burgerschap aan de actualisatie van de kerndoelen in het primair onderwijs en onderbouw VO. Verder help ik vanuit SLO scholen bij curriculumontwikkeling burgerschap.

Ik studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Leiden en deed onderzoek in Afrika. Sindsdien heb ik, tot op de dag van vandaag, een voorliefde voor Afrikaanse cultuur en geschiedenis. Enige tijd later heb ik aan de Radboud Universiteit mijn eerstegraads bevoegdheid maatschappijleer mogen halen. Toen is mijn onderwijs carrière begonnen. Die verliep langs enkele middelbare scholen, maar vooral langs de lerarenopleiding maatschappijleer aan de NHLStenden hogeschool. Daar was ik 14 jaar lang opleider en kon ik mij specialiseren in burgerschap.