Lennart Schra

Lennart Schra

Contactinformatie

Lennart Schra

Docent havo/vwo

Mijn naam is Lennart Schra en ik ben enthousiast dat ik onderdeel ben van de vakvernieuwingscommissie maatschappijleer. Na mijn studie politicologie en de lerarenopleiding ben ik voor de klas gaan staan. Inmiddels ben ik ruim vijftien jaar docent. Sinds 2018 geef ik maatschappijleer aan leerlingen op het vmbo, havo en vwo op het Meander College in Zwolle. Op mijn vorige scholen gaf ik ook maatschappijwetenschappen. Op het Meander heb ik met collega’s een lijn voor burgerschap ontwikkeld en begeleid ik het debatteam. Naast mijn docentschap ben ik actief bij Seneca Burgerschap, waar we methoden en lesmaterialen ontwikkelen.


Bij de vernieuwing van maatschappijwetenschappen heb ik een rol gespeeld als docent in de pilot en als ontwikkelaar van lesmateriaal. Dat is me goed bevallen en daarom wil ik ook graag meedenken over het vernieuwen van maatschappijleer. Het spreekt me aan om na te denken over de manier waarop we maatschappelijke en politieke vraagstukken interessant en relevant voor jongeren kunnen maken. In mijn les doe ik dat door de actualiteit te koppelen aan de concepten. In de commissie wil ik precies het omgekeerde doen: welke concepten willen we leerlingen aanleren?


De roep om ‘meer maatschappijleer/burgerschap’ klinkt steeds vaker in de samenleving. Ik wil ook daarom graag bijdragen aan het vernieuwen van dit vak. Daarnaast heb ik de wens dat we met het vernieuwen van het curriculum de status van het vak maatschappijleer kunnen verbeteren en de positie van de docenten maatschappijleer kunnen versterken!