Lars van der Bruggen

Lars van der Bruggen

Contactinformatie

Lars van der Bruggen

Vakexpert

Mijn naam is Lars van der Bruggen en sluit als vakexpert aan bij de vakvernieuwingscommissie. Ik ben vakdidacticus maatschappijleer/wetenschappen op de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik wil graag vanuit de wetenschappelijke, vakinhoudelijke en (vak)didactische invalshoek bijdragen aan de mooie, uitdagende maar ook verantwoordelijke opdracht die voor ons ligt. Tegelijk sta ik ook al ruim 20 jaar als docent voor de klas met mijn voeten in de klei, waardoor de werkelijkheid in de klaslokalen bij mij nooit ver af staat van de theorie. Wat haalbaar en realistisch is voor docenten speelt voor mij ook altijd een rol.


Immers, de interpretatie van de docenten in het veld van een curriculum is wat mij betreft altijd cruciaal voor het wel of niet slagen ervan. Zonder draagvlak voor een geactualiseerd programma onder docenten (en schoolleiding) heeft dat geen kans van slagen, dus de verbinding met de collega’s in het veld is voor mij altijd belangrijk. Als vakdidacticus kom ik bij lesbezoeken op veel zeer diverse scholen en spreek ik met collega’s maatschappijleer die mij weer inspireren. Op de VU zijn we ook druk bezig om een doorlopende leerlijn burgerschap en diversiteit voor de hele lerarenopleiding te ontwikkelen. Dat sluit goed aan bij de waarden van de VU, maar heeft hopelijk een meerwaarde beide kanten op door mijn deelname aan de vakvernieuwingscommissie.


In het verleden ben ik betrokken geweest bij het vernieuwde examenprogramma maatschappijwetenschappen voor het vwo. Ook die ervaring verwacht ik mee te kunnen brengen in de commissie. Uiteraard kijk ik er, net als de andere commissieleden, erg naar uit om met elkaar aan de slag te gaan. Ik ben nu al héél nieuwsgierig waar deze zoektocht naar een actueel passend en door docenten gedragen curriculum ons zal brengen, om het mooiste vak dat er is nog meer van betekenis te laten zijn voor onze leerlingen.