Jefta Bego

Jefta Bego

Contactinformatie

Jefta Bego

Vakexpert

Vanaf 2003 werk ik in het onderwijs. Eerst als docent maatschappijleer, aardrijkskunde en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs, gecombineerd met verschillende vakken die een voorloper waren van het huidige Burgerschap in het MBO. Sinds 2007 ben ik opleider bij de Fontys lerarenopleiding in Tilburg. Hier heb ik met veel plezier onderwijs ontwikkeld en uitgevoerd. Als coördinator van de opleiding ben ik betrokken geweest bij verschillende ontwikkelingen, zowel met betrekking tot het schoolvak als tot het opleiden van leraren. Vanaf 2017 doe ik ook onderzoek naar samenwerking tussen mens- en maatschappijvakken. Dit deed ik tot 2020 binnen het lectoraat 'Didactiek van de Gammavakken’ binnen de lerarenopleiding in Tilburg. Vanaf 2021 doe ik dat op detacheringsbasis binnen het lectoraat ‘Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs’ van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast ben ik de afgelopen jaren ook buiten mijn werk betrokken geweest bij het (maatschappijleer) onderwijs.

Ik heb me aangemeld voor de vakvernieuwingscommissie maatschappijleer omdat ik een bijdrage wil leveren aan een goed examenprogramma waarmee vele jaren met plezier door docenten en leerlingen kan worden gewerkt. Leerlingen moeten leren hoe ze maatschappelijke vraagstukken kunnen leren begrijpen. Op basis van dit begrip kunnen ze zelf een antwoord vinden op vragen die hen raken. Daardoor kunnen ze een bij hen passende plek in de samenleving nastreven of verwerven. In mijn werk ben ik verbindend, zowel op de persoon als op de inhoud. Ik werk goed en graag samen, werk gestructureerd en volgens een plan. Daarbij ben ik ook flexibel, zolang doelen duidelijk blijven en communicatie helder verloopt. Daarin zal ik een bijdrage leveren. Ik ben enthousiast en betrokken.