Ike Overdiep

Ike Overdiep

Contactinformatie

Ike Overdiep

Procesregisseur

Even voorstellen: ik ben Ike Overdiep en procesregisseur van de vakvernieuwingscommissie voor het vak maatschappijleer. Mijn belangstelling voor maatschappijleer ontstond al toen ik zelf op de middelbare school ons leerlingenparlement oprichtte. Daarna ging ik sociale wetenschappen studeren. Aan het eind van mijn studie gaf ik korte tijd Persoonlijke en Maatschappelijke Vorming (PMV) om vervolgens door te stromen naar de jongerenorganisatie van de FNV.


Na diverse stappen binnen de vakbeweging en verschillende overstappen, was ik van 2014-2019 onder andere voorzitter van een drietal Sector vernieuwingscommissies voor het vmbo. Met veel plezier en in collegiale samenwerking met mijn mede voorzitters en SLO-secretarissen ontwikkelden wij conceptexamenprogramma’s voor de beroepsgerichte vakken. De totstandkoming van het programma Dienstverlening en Producten en het Groene programma vereisten de nodige procesregisseursvaardigheden. Die wil ik graag verder inzetten in dit team en het bredere netwerk dat gaat werken aan de actualisatie van maatschappijleer. Ik heb veel vertrouwen in de inhoudelijke expertise van de inmiddels gevormde commissie.


De opgave waar we voor staan is maatschappelijk gezien relevanter dan ooit en ik kijk er naar uit om samen het examenprogramma te actualiseren. En daarmee het vak verder te ontwikkelen, de burgerschapsopdracht een goede plek te geven en de doorlopende lijnen binnen het voortgezet onderwijs beter gestalte te geven in afstemming met afleverend en vervolgonderwijs.