Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen

Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen

Contactinformatie

Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen

Docent havo/vwo

Momenteel ben ik werkzaam als docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen op het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Daar geef ik met veel plezier les aan verschillende bovenbouwklassen. Daarnaast organiseer ik (samen met anderen) het Model European Parliament Utrecht.


Voordat ik docent werd, heb ik als rijksambtenaar gewerkt. Van de keuze voor het onderwijs heb ik geen moment spijt gehad. De ervaringen die ik bij de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb opgedaan zijn voor mij nog steeds van belang.


Ik ben verheugd dat ik mag deelnemen aan de vakvernieuwingscommissie. Het geeft mij de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot volwaardige burgers. Ik vind het belangrijk dat leerlingen weten dat de democratische rechtsstaat niet vanzelfsprekend is. Onze democratie heeft continue aandacht nodig. En niet alleen de formele aspecten die hier bij horen maar juist ook in brede zin, de politieke cultuur dus. Dit is in deze tijd waarin informatie overvloedig aanwezig is extra noodzakelijk.