Coen Gelinck

Coen Gelinck

Contactinformatie

Coen Gelinck

Vakexpert

Mijn naam is Coen Gelinck. Ik ben vakdidacticus maatschappijleer en maatschappijwetenschappen aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben in 1972 geboren en daarna getogen in de Achterhoek, tegenwoordig woon ik met mijn partner in Amsterdam. Ik heb Politicologie gestudeerd en ben na de lerarenopleiding leraar maatschappijleer en maatschappijwetenschappen geworden aan het Montessori Lyceum Amsterdam. Daarna was ik onder meer hoofd Educatie bij ProDemos en leerplanontwikkelaar bij SLO. Daarnaast ben ik lang actief geweest binnen het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer.


Ik heb veel belangstelling voor de vormgeving van burgerschapsonderwijs op scholen en schreef een hoofdstuk in het Handboek Burgerschapsonderwijs. Ik heb me aangemeld voor de vakvernieuwingscommissie maatschappijleer omdat ik een warm hart heb voor het vak en omdat ik vind dat juist een vak als maatschappijleer bij de tijd moet blijven. Ik zie mogelijkheden om het vak verder te ontwikkelen, waarbij het ‘verticale’ burgerschap (wij en de instituties van de democratische rechtsstaat) meer wordt verbonden met ‘horizontaal’ burgerschap (hoe vormen we de samenleving). Ik wil mijn steentje bijdragen aan een samenhangend en voor leerlingen en leraren motiverend en activerend programma voor maatschappijleer, om zo gelijke burgerschapskansen voor leerlingen van vmbo-bb tot en met vwo mogelijk te maken.