Vakvernieuwingscommissie maatschappijleer

Voor de actualisatie van de examenprogramma's maatschappijleer is een vakvernieuwingscommissie samengesteld.Deze commissie bestaat uit een procesregisseur, leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts:

  • De procesregisseur heeft de functionele leiding en stuurt en begeleidt het proces om te komen tot concept-examenprogramma's.
  • Leraren zijn essentiële deelnemers van de vakvernieuwingscommissie, omdat ze dagelijks werken met examenprogramma's in de onderwijspraktijk.
  • Vakinhoudelijke experts zijn betrokken vanwege hun aantoonbare kennis over de inhoudsgebieden van de examenprogramma's, de uitvoer in de praktijk en (praktijkgericht) onderzoek.
  • De curriculumexperts brengen curriculaire en vakinhoudelijke expertise in en zijn verantwoordelijk voor het schrijven en de uiteindelijke kwaliteit van de op te leveren conceptexamenprogramma’s.

Fotografie: Barbra Verbij

Ike Overdiep
Ike Overdiep

Procesregisseur

Rianne Zuurmond-Geelhoed
Rianne Zuurmond-Geelhoed

Docent havo/vwo

Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen
Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen

Docent havo/vwo

Lennart Schra
Lennart Schra

Docent havo/vwo

Tom Drukker
Tom Drukker

Docent havo/vwo

Mariëlle Kanters
Mariëlle Kanters

Docent vmbo

Mitchel Eijkemans
Mitchel Eijkemans

Docent vmbo

Boraya van der Burgt
Boraya van der Burgt

Docent vmbo

Jefta Bego
Jefta Bego

Vakexpert

Daan van der Hoek
Daan van der Hoek

Docent vmbo

Coen Gelinck
Coen Gelinck

Vakexpert

Koen Dogterom
Koen Dogterom

Vakexpert

Lars van der Bruggen
Lars van der Bruggen

Vakexpert

Luuk Kampman
Luuk Kampman

Curriculumexpert

Han Noordink
Han Noordink

Curriculumexpert