Uitwerking van de centrale examinering

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

Op dit moment wordt maatschappijleer afgesloten met een schoolexamen. Mocht uit de eerdere fases blijken dat een centraal eindexamen voor maatschappijleer passend is, dan zullen - na formele besluitvorming door OCW - de syllabi voor het centraal examen worden ontwikkeld. Hierin worden de eindtermen nader gespecificeerd. Deze dienen als basis voor de uitwerking van centrale examens en als gereedschap voor leraren om hun leerlingen op het centrale examen voor te bereiden.


Het CvTE voert fase 4 uit samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en curriculumexperts (SLO).

Voor meer informatie

Gerdineke van Silfhout

Deelprogrammamanager actualisatie examenprogramma's

g.vansilfhout@slo.nl

Wil je dit Delen?