Examenprogramma's

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie in deze fase toe naar de conceptexamenprogramma's. Dat doen zij samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en curriculumexperts. Ook wordt de adviescommissie betrokken, waaronder wetenschappers en toets-experts. Daarbij is aandacht voor:

  • De doelen van het vak (de inhouden van het vakgebied)
  • Doelen voor het schoolexamen (SE)
  • Een consistente architectuur en aanpak

Vmbo, havo én vwo worden gelijktijdig opgepakt. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gelijktijdig gekeken naar verwante vakken.

Vakvernieuwingscommissie monovak


Tussenproducten

Bij de actualisatie van de examenprogramma’s volgen de vakvernieuwingscommissies vijf belangrijke stappen die ieder leiden tot een tussenproduct:

  1. Karakteristiek van het vak
  2. Raamwerk van concepteindtermen van het vak
  3. Uitwerking selectie concepteindtermen van het vak
  4. Uitwerking volledige set concepteindtermen
  5. Conceptexamenprogramma van het vak + toelichtingsdocument

De advieskring kijkt mee op de inhoud van deze tussenproducten.


Tijdsplanning

Data ontwikkelsessies vakvernieuwingscommissie:

Ontwikkelsessie 5

30 en 31 maart 2023

Ontwikkelsessie 6

1 en 2 juni 2023

Ontwikkelsessie 7

21 en 22 september 2023

Ontwikkelsessie 8

2 en 3 november 2023

Ontwikkelsessie 9

25 en 26 januari 2024

Ontwikkelsessie 10

29 februari en 1 maart 2024

Ontwikkelsessie 11

16 en 17 mei 2024

Ontwikkelsessie 12

20 en 21 juni

Slotdag

27 juni 2024


Data advieskring:

Advieskring

12 april tot 19 mei 2023

Advieskring

22 november 2023 tot 16 januari 2024

Advieskring

18 maart tot 26 april 2024


Monitoring

Aan welke kwaliteitseisen moeten de geactualiseerde examenprogramma’s straks voldoen? Het ministerie van OCW heeft met inbreng van de tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie aan SLO de werkopdracht ‘Actualisatie examenprogramma’s’ gegeven. Hierin is vastgelegd waaraan de geactualiseerde examenprogramma’s moeten voldoen. Er zijn criteria opgesteld voor zowel de inhoud als ook voor het proces van totstandkoming van de examenprogramma’s. SLO monitort op deze criteria waardoor er gedurende het traject inzicht wordt verkregen of aan die criteria wordt voldaan of dat er tussentijds moet worden bijgestuurd. Ook worden aan het einde van het gehele actualisatietraject de lessen en de observaties in een evaluatie opgenomen. Om de monitoring van de actualisatie van de examenprogramma’s goed te borgen, heeft het programmateam een monitoringsteam ingericht. Het programmateam Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s kan op basis van de monitoringsresultaten bijsturen of extra acties ondernemen.

Wil je dit Delen?