Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

Redactie Geplaatst op 03 juni 2022 Erk

Met kerndoelen en eindtermen gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK) wordt inzichtelijk wat het niveau van de leerlingen is per taal en taalvaardigheid in primair en voortgezet onderwijs. Leraren en leerlingen zien waar leerlingen aan moeten werken om soepel door te stromen van po naar vo, van de onderbouw naar de bovenbouw van het vo en van het vo naar een andere schoolsoort of leerweg. Het ERK heeft echter nog steeds een ambigue status in de wettelijke vastgestelde doelen voor de moderne vreemde talen (MVT). Zo zijn in de specificaties voor het centraal examen ERK-niveaubeschrijvingen opgenomen. Maar in de huidige examenprogramma's van moderne vreemde talen wordt daar geen rekening mee gehouden. Verschillende onderwijspartners signaleren al geruime dat dit tot ongewenste effecten leidt, en kansen onbenut laat.


Kerndoelen en eindtermen beheersingsdoelen formuleren op basis van ERK

SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een verkenning uitgevoerd naar de optimale vorm van formalisatie van het ERK in kerndoelen en examenprogramma’s. Op basis hiervan doet SLO de aanbeveling om voor zowel kerndoelen als examenprogramma's beheersingsdoelen te formuleren gebaseerd op het ERK en die te voorzien van een expliciete ERK-niveauaanduiding. Dat is gespecificeerd voor elke afzonderlijke taal per taalvaardigheid voor elke sector, schoolsoort en leerweg. Het uitgangspunt is dat de te ontwikkelen ERK-niveau-aanduidingen haalbaar zijn binnen de ontwerpruimte die is toegewezen aan de betreffende sector, schoolsoort en/of leerweg. Het Ministerie van OCW neemt dit advies over.


Vakvernieuwingscommissie MVT aan de slag met het ERK

De vakvernieuwingscommissie MVT ontwikkelt conceptexamenprogramma’s voor de moderne vreemde talen die uitgaan van het advies in verkenning ERK-niveau aanduidingen van SLO aan het Ministerie van OCW. De commissie levert conceptexamenprogramma's op die beheersingsdoelen bevatten gebaseerd op het ERK. Ook nemen zij per taal en taalvaardigheid voor de verschillende schoolsoorten en leerwegen het betreffende ERK-niveau expliciet op. De bruikbaarheid van de conceptexamenprogramma’s voor de ontwikkeling van het schoolcurriculum zal vervolgens aan de praktijk moeten worden getoetst, evenals de voorwaarden voor een succesvolle implementatie.


Wat is het ERK?

Het Europees Referentiekader is een internationaal erkend kader dat door de onderwijswereld in heel Europa en daarbuiten wordt gebruikt. Het ERK biedt een gemeenschappelijk kader voor alle talen om vorm te geven aan onderwijsprogramma’s. Het beschrijft per niveau wat je kunt doen in een taal: bijvoorbeeld instructies geven, een pleidooi houden of een artikel lezen. En de competenties die nodig zijn om dat te doen: bijvoorbeeld je woordenschat, je uitspraak of de opbouw van je tekst. Scholen en leraren hebben de ruimte om keuzes in de invulling van hun onderwijs te maken die passend zijn bij de context van de school. Op de themapagina van SLO over het ERK staat meer informatie.

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken