Leerlingen denken mee over de toekomstige examenprogramma’s

Redactie Geplaatst op 12 december 2022


“Het is zo makkelijk om in je eigen bubbel te blijven. Het is juist mooi aan school dat het je samenbrengt met mensen met andere achtergronden en meningen.” Dat is één van de opmerkingen die tijdens de participatiesessies met (oud-)leerlingen naar voren kwam in een gesprek over burgerschap.


SLO vindt het bij de actualisatie van de examenprogramma’s belangrijk om naast leraren en (vak)experts ook leerlingen een stem te geven. Zij gaan straks natuurlijk met de inhoud van de geactualiseerde programma’s aan de slag, hun perspectief is dus onmisbaar. In oktober en november zijn in samenwerking met Diversion (een bureau voor maatschappelijke innovatie met veel ervaring met jongerenparticipatie) en LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) daarom twee participatiesessies georganiseerd met (oud-)leerlingen.


Leerlingen geven hun mening

Tijdens twee sessies gingen leerlingen met elkaar en met leden van de vakvernieuwingscommissies in gesprek. Dat begon breed, met vragen over hoe zij het onderwijs op de middelbare school ervaren. Wat missen zij bijvoorbeeld in het onderwijs? Leerlingen gaven een inkijkje in hun favoriete vak en deelden wat ze het liefste zouden willen leren. Opvallend was dat leren leren, plannen en gespreksvaardigheden daarbij vaak genoemd werden.


Ook deelden de leerlingen hun ideeën over een aantal overkoepelende thema’s, zoals burgerschap, digitale geletterdheid en loopbaanoriëntatie. Wat betreft burgerschap gaven leerlingen bijvoorbeeld aan dat ze het belangrijk vinden om te leren hoe mensen in Nederland leven, met verschillende gewoonten en gebruiken. En dat ze dat met name interessant vinden wanneer ze zelf met die verschillende culturen te maken krijgen, zoals in klasverband. Daarnaast vertelde een leerling: "Taal is een belangrijk onderdeel van burgerschap. Wanneer gebruik je formele en informele taal? Niet iedereen krijgt daarover dezelfde informatie thuis.” Daar zouden leerlingen graag meer over leren. Bovendien zien ze het beheersen van de taal ook als belangrijk onderdeel van burgerschap in een maatschappij.


Ook vinden de leerlingen dat de focus in het onderwijs soms teveel ligt op wat niet goed gaat – een onvoldoende bijvoorbeeld – in plaats van op waar je talenten liggen. Jammer, want het onderwijs is een goede plek om te ontdekken wie je bent, waar je goed in bent en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. “Ik zou op school wel meer in gesprek willen over: wat vind je eigenlijk leuk om te doen? In plaats van: je hebt een tien voor dit vak, dus moet je dit gaan doen.”


Leerlingen blijven betrekken

De input van de leerlingen wordt met de vakvernieuwingscommissies gedeeld. De commissies gaan bekijken hoe zij deze input kunnen gebruiken bij het maken van keuzes voor actuele en voor leerlingen relevante conceptexamenprogramma's.


Gedurende het actualisatietraject blijven we leerlingen op verschillende momenten en manieren betrekken. Naarmate de vakvernieuwingscommissies verder zijn in het traject, kunnen zij ook meer vakspecifieke vragen aan leerlingen voorleggen. Naast leerlingpanels worden ook andere activiteiten georganiseerd om ideeën van leerlingen op te halen, bijvoorbeeld via de leerlingen van de leraren in de vakvernieuwingscommissies. Binnenkort start bovendien het traject van leerlingparticipatie voor de actualisatie van de kerndoelen.


“Het is zo makkelijk om in je eigen bubbel te blijven. Het is juist mooi aan school dat het je samenbrengt met mensen met andere achtergronden en meningen.” Dat is één van de opmerkingen die tijdens de participatiesessies met (oud-)leerlingen naar voren kwam in een gesprek over burgerschap.


SLO vindt het bij de actualisatie van de examenprogramma’s belangrijk om naast leraren en (vak)experts ook leerlingen een stem te geven. Zij gaan straks natuurlijk met de inhoud van de geactualiseerde programma’s aan de slag, hun perspectief is dus onmisbaar. In oktober en november zijn in samenwerking met Diversion (een bureau voor maatschappelijke innovatie met veel ervaring met jongerenparticipatie) en LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) daarom twee participatiesessies georganiseerd met (oud-)leerlingen.


Leerlingen geven hun mening

Tijdens twee sessies gingen leerlingen met elkaar en met leden van de vakvernieuwingscommissies in gesprek. Dat begon breed, met vragen over hoe zij het onderwijs op de middelbare school ervaren. Wat missen zij bijvoorbeeld in het onderwijs? Leerlingen gaven een inkijkje in hun favoriete vak en deelden wat ze het liefste zouden willen leren. Opvallend was dat leren leren, plannen en gespreksvaardigheden daarbij vaak genoemd werden.


Ook deelden de leerlingen hun ideeën over een aantal overkoepelende thema’s, zoals burgerschap, digitale geletterdheid en loopbaanoriëntatie. Wat betreft burgerschap gaven leerlingen bijvoorbeeld aan dat ze het belangrijk vinden om te leren hoe mensen in Nederland leven, met verschillende gewoonten en gebruiken. En dat ze dat met name interessant vinden wanneer ze zelf met die verschillende culturen te maken krijgen, zoals in klasverband. Daarnaast vertelde een leerling: "Taal is een belangrijk onderdeel van burgerschap. Wanneer gebruik je formele en informele taal? Niet iedereen krijgt daarover dezelfde informatie thuis.” Daar zouden leerlingen graag meer over leren. Bovendien zien ze het beheersen van de taal ook als belangrijk onderdeel van burgerschap in een maatschappij.


Ook vinden de leerlingen dat de focus in het onderwijs soms teveel ligt op wat niet goed gaat – een onvoldoende bijvoorbeeld – in plaats van op waar je talenten liggen. Jammer, want het onderwijs is een goede plek om te ontdekken wie je bent, waar je goed in bent en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen. “Ik zou op school wel meer in gesprek willen over: wat vind je eigenlijk leuk om te doen? In plaats van: je hebt een tien voor dit vak, dus moet je dit gaan doen.”


Leerlingen blijven betrekken

De input van de leerlingen wordt met de vakvernieuwingscommissies gedeeld. De commissies gaan bekijken hoe zij deze input kunnen gebruiken bij het maken van keuzes voor actuele en voor leerlingen relevante conceptexamenprogramma's.


Gedurende het actualisatietraject blijven we leerlingen op verschillende momenten en manieren betrekken. Naarmate de vakvernieuwingscommissies verder zijn in het traject, kunnen zij ook meer vakspecifieke vragen aan leerlingen voorleggen. Naast leerlingpanels worden ook andere activiteiten georganiseerd om ideeën van leerlingen op te halen, bijvoorbeeld via de leerlingen van de leraren in de vakvernieuwingscommissies. Binnenkort start bovendien het traject van leerlingparticipatie voor de actualisatie van de kerndoelen.

Wil je dit Delen?

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken