Advieskring

De vakvernieuwingscommissie kan tijdens het proces gebruikmaken van specialistische expertise. Daarvoor richten we een advieskring in. De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten.


De advieskring bestaat uit:


En specifiek voor leermiddelen, toetsing en examinering:

  • CvTE: Pieter van der Bent en Jan van Miert
  • Stichting Cito: Lody Smeets en Annelies van Vugt
  • MEVW: Karen Westerduin


Daarnaast worden tijdens dit traject ook experts op persoonlijke titel geraadpleegd. Een aantal experts daarvan is hier voorafgaand aan het traject in samenspraak met de vakvereniging voor benaderd.